/ / Новости

Новые поступления ↓

Мемлекеттік саясаттың негіздеріне арналған бұл еңбек саясат қалыптастыру жəне заң дайындау процесіне ден қояды. Кітапта мәселені анықтауға, күн тəртібін белгілеу мен мемлекеттік саясатты қалыптастыруға түрлі факторлардың қалай əсер ететіні сараланады. Əр тарауда негізгі ұғымдар мен идеялар қарастырылып, олардың қалай қолданылатыны нақты мысалдар негізінде талданған. АҚШ-тың мемлекеттік саясатындағы процестерге басымдық берген бұл басылымда экономикалық дағдарыс жағдайында шешім қабылдау мәселесі, сондай-ақ, мемлекеттік саясатты қалыптастырудағы Обама əкімшілігі мен Буш əкімшілігінің ерекшеліктері салыстырылады. Оқулық саясаттану мамандығын таңдаған студенттерге және мемлекеттік саясат туралы тереңірек білгісі келетін көпшілік оқырманға арналған.


Саяси ғылымға кіріспе бойынша үздік оқулық саналатын Эндрю Хейвудтың «Саясаттануы» «саясат» ұғымы мен құбылысы туралы түсінік және саясаттану жөніндегі қарама-қайшы көзқарастарға сипаттама береді. Автор саяси идеяларды негізгі идеологиялар тұрғысынан қарастыра отырып, мемлекеттің саясаттағы рөліне, легитимдіктің маңызына, мемлекеттің басқару жүйелеріне, ұлтшылдықтың негізгі теорияларына тоқталады. Саясаттағы өзара байланыс – саясат пен экономика, мәдениет пен қоғам арасындағы қарым-қатынасқа; сондай-ақ мемлекеттік басқару механизмдері мен процестеріне, ішкі және халықаралық саясаттың түйісуі және жаһандық саясат мәселелеріне талдау жасалады. ХХІ ғасырдағы әлемдік саяси тәртіптің өзгеруі, жаһандық басқару және оның тиімділігі, дәстүрлі саясаттың кемшіліктері баяндалады.

Бұл кітап ортағасырлық шығыс философиясының әлем, болмыс, құдай, ақыл, жауһар (субстанция), араз (акциденция) сияқты және басқа да тақырыптар төңірегінде өрбиді. Жинаққа әл-Фараби, әл-Кинди, Ибн Сина, әр-Рази, әл-Ғазали т.б. ғұламалардың еңбектері іріктеліп алынған. Қолыңыздағы басылым аясында бұл еңбектер қазақ тіліне тұңғыш рет аударылды.

Оқулық философия, дінтану мамандығын таңдаған студенттер, оқытушылар мен зерттеушілерге және философияға қызығушылығы бар барша оқырман қауымға арналған.

Аталмыш еңбек XX ғасырдағы Қытайдың көрнекті ғалымдарының бірі Фың Юләннің қаламынан туған. Кітапта екі мыңжылдық дәстүр және модерн дәуіріне дейінгі Қытай философиясы жүйелі түрде әрі ұғынықты тілде топтастырылған. Еңбекте оқырманға таныс Конфуций, Лао-цзы, Мо-цзы, Мэн-цзыдан өзге де қытай философтары және философиялық мектептер туралы сөз болады. Сондай-ақ Қытай философиясы мен Батыс философиясы арасындағы айырмашылықтар мен ерекшеліктер де назардан тыс қалмаған. Кітап, ең алдымен, бакалавриатта оқитын студенттерге арналған. Оған қоса, философия ілімін танып-білуге талпынған көпшілік қауымға да өте пайдалы.


Routledge баспасының əйгілі «Əлемдік философия» сериясы аясында жарық көрген «Үнді философиясының тарихы» – кейінгі үш мың жыл ішінде үнді ой мектептерінің қалыптасуына елеулі үлес қосқан түрлі ағымдар мен ғұлама ойшылдар жөнінде жан-жақты мəлімет беретін халықаралық зерттеу жинағы. Жинақты əзірлеуге осы саланың ең беделді ғалымдары қатысқан. Барлығы 58 тараудан тұратын бұл кітапқа енген мақалалар «Таным, контекст, ұғымдар», «Философиялық дəстүрлер», «Өзара ықпалдастық: модерн жəне постмодерн» деген үш ауқымды тақырып аясында топтастырылған. Осыған дейін қазақ тілінде кешенді түрде үнді философиясын талдаған еңбек болған емес.

Америкалық танымал ғалым Томас П. Касулистің бұл еңбегінде жапон философиясының ежелгі дәуірден бүгінге дейінгі тарихы хронологиялық ретпен баяндалған. Автор жапон философтарын, олардың еңбектері мен теорияларын әр дәуірдің өзіндік ерекшеліктеріне және түсініктерімен ұғымдарына сипаттама бере отырып таныстырады. Кітапта жапон философиясына халықаралық қарым-қатынастың, тарихи оқиғалардың, елдегі ертеден-ақ негізі қаланған мектептер мен академиялардың, дін мен саясаттың тигізген ықпалы ғылыми тұрғыдан зерделеніп, дәйекті тұжырымдар жасалды.


Халид әл-Руайхеб пен Сабина Шмидткенің жетекшілігімен құрастырылған «Ислам философиясы: Оксфорд оқулығында» ІХ–ХХ ғасырлар аралығындағы ислам философиясының көрнекті өкілдерінің зерттеу мәселелері, адамзат ақыл-ойына қосқан үлесі сараланған. Көптеген ғылым салалары бойынша маңызды еңбектер қалдырған алғашқы ислам философтары әл-Кинди, әл-Фараби, Ибн Сина, Ибн Рұшд сияқты тұлғалардың өмір жолы мен көзқарастары, философиялық мұрасы зерделенген. Сонымен қатар Даууани, Мир Дамад, Молла Садра сынды постклассикалық және Зәки Нәжиб Махмұд, Мұхаммед Иқбал секілді модерн кезең ойшылдарының туындылары да қарастырылған. Оқулықта осы аталған және басқа да фәлсафа өкілдерінің метафизика, онтология, логика, табиғат философиясы, эпистемология, психология т.б. тақырыптардағы шығармалары кеңінен талданады. Айта кетерлігі – әр тарауда авторлар түпнұсқа мәтіндерді негізге алған.

Бертран Рассел – ХХ ғасырдағы аса көрнекті ойшылдардың бірі, философ, математик, тарихшы және Нобель сыйлығын иеленген жазушы. Оның Еуропа ой-дүниесінің ежелгі дәуірден қазіргі заманға дейінгі дамуын зерделеген «Батыс философиясының тарихы» атты кітабы – әлемнің көптеген тілдеріне аударылған танымал еңбек. Үш кітаптан тұратын зерттеу антика дәуіріндегі рационалды ойдың қалыптасуынан бастап, Сократ, Платон, Аристотельден, Аугустин, Руссо, Кант, Шопенгауэр, Ницше, Маркс, Дьюиге дейінгі философтардың доктриналарына терең талдаулар жасайды. Автор бұл еңбегінде әр ойшылды өскен ортасымен сабақтастыра қарастырып, философияға тән ұғымдар, ілімдер, көзқарастармен қатар, рухани ізденістерге ықпал еткен тарихи үдерістерді де тартымды баяндайды. Еркін пікірталас дискурсы тұрғысынан жазылған кітап гуманитарлық білім саласын зерттеуші мамандарға, философтар мен мәдениеттанушыларға, сондай-ақ көпшілік оқырман қауымға арналған.


Ройс Синглтон мен Брюс Стрэйтстің «Əлеуметтік зерттеу əдістері» кітабы – əлеуметтік зерттеудің ғылыми жəне логикалық негіздерін жан-жақты сипаттайтын оқу құралы. Негізгі тəсілдер мен ғылыми зерттеулердің логикасы арасындағы тепе-теңдікті ескере отырып, бұл кітап зерттеудің төрт тəсілі – эксперимент, сауалнама зерттеуі, далалық зерттеулер жəне қолда бар деректерді пайдаланудың сипаттамасын ұсынады. Эмпирикалық зерттеу мысалдарын ұсына отырып, зерттеу процесін егжей-тегжейлі баяндау студенттерге зерттеу барысын жақсы түсінуге мүмкіндік береді. Кітап жоғары оқу орындарының студенттеріне, ғалымдар мен оқытушыларға, статистика саласында білімін арттырғысы келетін барша оқырман қауымға арналған.

В книге “ведение исследовательского проекта: основная инструкция” описывается каждый этап процесса проведения исследовательского проекта. В качестве дополнительной помощи студентам подробно оговаривается: подготовка к исследовательскому проекту; Разработка вопросов, связанных с исследованием; соблюдение этических норм исследования; выбор и практика методов; сбор и анализ данных и др.

ЧИТАТЬ
asko


Taukebaeva R.B. English for Philology. Учебно-методическое пособие по специальности Филология. – Туркестан, МКТУ, 2017ISBN 978-9965-03-470-1Бұл учебное пособие для студентов специальности филология. В учебное пособие включены тексты и грамматические заучивания по специальности филология. В качестве дополнительного учебного пособия, написанного с целью изучения профессиональных терминов на английском языке.

ЧИТАТЬ
asko


G.A. Kainarbekova, K.T. Andabayeva, K.S. Abdurazakova. Шымкент, 2017. -122бISBN 978-9965-03-464-0English through biology. Для практических занятий по английскому языку. Учеб.пособие. Для студентов специальности Биология. .

ЧИТАТЬ
asko


В книге Джонатана Уолфа, впервые переведенного на казахский язык, “введение в философию политики”, рассматриваются вопросы, относящиеся к понятиям, определяющим сферу исследований политических наук, таких как природное состояние, государство, демократия, свобода, собственность, которые давно волнуют человечество и еще не утратили актуальность в настоящее время. В книге

ЧИТАТЬ
asko


Русский язык: Учебное пособие для студентов казахских отделений университета (бакалавриат) /Под ред. К.К.Ахмедьярова, Ш.К.Жаркынбековой. – Алматы: Казак университета, 2017. -226с.ISBN 5-7667-67 Учебное пособие создано на основе Государственного образовательного стандарта с учетом требований подготовки специалистов в условиях кредитной системы обучения. Оно состоит из шестиразделов: в первом даны сведения об основных функциях языка, видах и формах речи, тесте как ведущей единицы общения; во втором предложен материал о функционально-смысловых типах речи; в третьем речь идет о функциональных стилях речи; в четвертом представлена информация о структурно-смысловом членении текста; в пятом содержится материал об основах компресии научных текстов; шестой посвящен актуальным проблемам культуры речи и практической стилистики. Каждый раздел имеет достаточное количество заданий и упражнений, рассчитанных на активное обучение студентов русскому языку.

ЧИТАТЬ
asko


В.Д.Нарожная, доктор филологических наук, доцент кафедры русского языка и мировой литературы, О.А. Стычева ­– кандидат педагогических наук, доцент кафедры русского языка и мировой литературы. Научный стиль и профессинальная компетенция – Шымкент: ЮКГПИ, 2017, 48стр.ISBN 996264-15-4 Пособие предназначено для преподавателей и студентов филологических и нефилологических специальностейвузов. В нем предлагается теоретический речеведский материал, а также система текстов и заданий для развития коммуникативных навыков, формирования умений работы с научной литературой.

ЧИТАТЬ
asko


В учебнике широко обсуждаются религия, утилитаризм, деонтология, естественное право, благотворительность и феминистская этика, а также этика эвтаназии, морали, справедливой экономики, животных, войны и насилия и глобализации, которые в настоящее время часто обсуждаются и являются основой для бурных дискуссий. Теория и практика отрасли, философские концепции, основанные на исторических и современных трудах и традиционных и современных источниках, делают книгу интересной и позволяют читателю изучать основные аспекты современных моральных дискуссий этическими теориями и самостоятельно проводить исследования. Книга, в которой обсуждаются разные мнения и философские проблемы, основана на концепции всемирно известных философов.

ЧИТАТЬ
asko


Эта книга-учебное пособие, подготовленное профессором Кембриджского университета Нил Эндрюсом, одним из самых известных специалистов Англии в области гражданского процесса. Автор, всесторонне изучая каждую главу, излагает дискуссии в гражданском процессе, остановился на реформах в правовой системе Англии и альтернативных путях урегулирования спора. Для разрешения и урегулирования спора бизнесмены обращаются в английский суд. В частности, учитывая реформы в судебной сфере в стране, вы найдете ответ на вопросы, какие нормы необходимо развивать, какие из них претерпели неудачи в английской практике, какие нормы должны руководствоваться в судебной системе.

ЧИТАТЬ
asko


Эта книга, состоящая из шести разделов, – это большой объем работы авторов, написанных в течение сорока лет. В книге широко освещаются различные аспекты процесса производства фильмов, технология кино, сфера работы и ее отношения к бизнесу и форма фильмов. Техника создания фильма: мизансцена, кинематография, способы монтажа анализируются в сочетании с множеством примеров. Идея жанра была разделена на топ-группы и была всесторонне рассмотрена.

ЧИТАТЬ
.asko


Французский философ Джил Делоз (1925-1995) в двухтомном труде «Кино 1. Движение-видео» и «Кино 2. Время-видео» проводит глубокий анализ кино-логики, позволяющий философски изучать не историю кино, а образы и семиотические признаки в кино, проникнуть в такие фундаментальные понятия, как движение, пространство, время и видео. Он выходит за рамки традиционных представлений и ориентирует на осмысление внутреннего мира путем глубокого познания кино. С его точки зрения каждый фильм-философское произведение.

ЧИТАТЬ
asko

Труд театральоведа Кристофера Балма, который родился в Новой Зеландии и сформировался как ученый в Мюнхене (Германия), предназначен для изучения этой области как академический университетский предмет. Автор обращает внимание на вопросы методологии, методов и способов исследования. Книга содержит введение и 3 раздела, 12 разделов. До появления общеизвестного предмета основную часть театрального искусства рассматривали литературные исследователи, занимающиеся изучением «золотой век» Европейской драмы и драматургии классической Греции, Шекспира, Мольера или Веймарской классицизмы.

ЧИТАТЬ
asko


В данной монографии раскрывается история психологической антропологии, этнопсихологии, культурологии, экологии этноса, традиции. Этническая картина мира, ее структура и механизмы изменения и функциональный внутри этнический конфликт, теории самоутверждения этноса разносторонне подтверждаются историческими очерками из быта русских, армянских, английских, финских, турецких народов.

ЧИТАТЬ
asko

Самый известный вводный труд на предмет международных отношений, составленный под руководством Джона Бейлиса, Патриции Оуэнса и Стива Смита, включает широкий обзор основных теорий и глобальных проблем мировой политики, написанных лучшими специалистами отрасли. 7-е издание книги “глобализация мировой политики: введение в международные отношения” состоит из нескольких новых разделов, таких как феминизм, рас, международные организации и негосударственные организации, которые включают самые последние события в области международных отношений, и знакомит с темами, определяющими основные проблемы этой отрасли в будущем.

ЧИТАТЬ
asko

В последние годы исследование образовательной деятельности динамично развивается как отдельная дисциплина. В работе круглого стола приняли участие проректор по учебно-методической работе Л. К. Еркинбаева, деканы факультетов, заведующие кафедрами, председатели учебно-методических бюро факультетов, преподаватели, студенты. Авторы, анализируя различные аспекты образования и связанные с ним социальные и политические структуры, социальные изменения, экономические давления и политические факторы, влияющие на формирование национальных учебных программ, также затронули вопросы финансирования образования, расширения и изменения его структуры.

ЧИТАТЬ
asko

Написание текста на телевидение, радио и новые медиа» – полезный труд, который знакомит с мастерством написания сценария. В этом издании учебника помимо телевидения и радио содержатся новые медиа. Книга написана простым языком. Читатель знакомится с предпосылками того, что происходит только на практике, как ракурсы камеры, постановка планов, композиционное решение, персонаж, монтаж, воспроизведение звука. Понимает различие сценария на телевидении и радио, порядок написания текста на интернет-медиа и социальные медиа.

ЧИТАТЬ
.asko

Нил Эндрюс подробно рассматривал гражданское дело в обоих томах в Англии и Уэльсе (оба являются ведущими в области права). Также знакомит всех основных форм урегулирования споров: эта книга-уникальный источник, охватывающий все аспекты судебного разбирательства, медиации и арбитража, правосудие. Масштабные критические и принципиальные интерпретации в учебнике сделаны исходя из методов и подходов не только Англии, но и иностранного гражданского процесса.

ЧИТАТЬ
asko

Как известно, мировая музыка является не продуктом современной меди, распространяющим глобализацию в мире, а огромным наследием, связывающим культуры, языки, религии и цивилизации в истории человечества. В этой связи, в целях повышения качества образования, а также повышения качества образования и воспитания подрастающего поколения, в соответствии с планом мероприятий по реализации государственной программы развития образования в Республике Казахстан на 2011-2020 годы, Министерством образования и науки Республики Казахстан ежегодно проводится республиканский конкурс “Лучший учитель казахского языка и литературы”.

ЧИТАТЬ
asko

«Киносценарий. Основы написания сценария ” – ступенчатая инструкция от концепта до готового сценария. Это профессиональный учебник для специализированных и начинающих сценариев. Автор, начиная с способа адаптации произведения к сценарию, развивает идею, формирует персонаж и показывает путь поэтапного написания.

ЧИТАТЬ
asko

Французский философ Джил Делоз (1925-1995) в двухтомном труде «Кино 1. Движение-видео» и «Кино 2. Время-видео» проводит глубокий анализ кино-логики, позволяющий философски изучать не историю кино, а образы и семиотические признаки в кино, проникнуть в такие фундаментальные понятия, как движение, пространство, время и видео. Он выходит за рамки традиционных представлений и ориентирует на осмысление внутреннего мира путем глубокого познания кино. С его точки зрения каждый фильм-философское произведение.

ЧИТАТЬ
asko

«Теория Кино. От Эйзенштейна до Тарковского» – учебник для курса “Теория киноискусства”. Автор – известный теоретик киноискусства и исследователь его истории-Семен Фрейлих. В своей концепции кино он опирается на искусство ХХ века; а также оценивает роль кино в духовном мире современного человечества. Область исследования достаточно обширна: здесь охватывается от классического кино и до современного кино.

ЧИТАТЬ
asko

Право на интеллектуальную собственность-существенный труд, который наиболее полно охватывает и знакомит с аспектами этой области права. В книге подробно обсуждаются темы, посвященные каждому из вопросов авторского права, патента, товарного знака, дизайна и промышленного образца, несправедливой конкуренции и конфиденциальной информации.

ЧИТАТЬ
asko
Поделиться этой записью